DIY Shower: Pretty Little Menu Wheel

Thursday, October 21, 2010

Did you happen to see the AH-MAZING menu wheels that the insanely talented Anna Bond over at Riffle Paper Co. dreamed up for a wedding? (Pure genius, right?!) Well, Elizabeth and I completely flipped over Anna's design concept, and thought that with a little tweaking, her interactive menus would be absolutely perfect for an intimate baby shower. So, we hunkered down this past weekend at our craft table and got to it! We think these little menus turned out adorable and are a pretty straightforward and easy project that you could take on for your upcoming baby shower. Particularly when it comes to creating your own colorful, DIY tablescape! To make it a bit easier for you we've included both the pictorial, written instructions, and FREE downloadable templates that are posted below -- you know, a little something-something for everyone. :) So, go ahead and check out all of the sweet and simple DIY details below!

real-baby-shower-name
real-baby-shower-name
real-baby-shower-name
real-baby-shower-name
real-baby-shower-name
real-baby-shower-name
real-baby-shower-name
Click on one of the descriptions below to download your baby shower Menu Wheel:
Large Circle (Bottom Layer - print on 
colored or white/cream card stock)
Purple Flower (print on white/cream card stock)
Pink Flower (print on white/cream card stock)
Blue Flower (print on white/cream card stock)

Materials:
Colored craft paper (optional)
Card stock white or cream paper
Brads (I used silver with clear gemstones from Michaels)
ruler
scissors
screw punch
pinking shears (optional)
pencil & eraser
glue stick
cutting mat
craft knife

Step-by-Step Instructions: 

1. Print the large circle on colored or white/cream card stock. Cut out along line (slightly inside the line so the dotted line does not show)
2. Print the smaller circle on white/cream card stock. Cut out along line (slightly inside the line so the dotted line does not show)
3. Cut out both windows (which reveals each portion of the menu) from the smaller circle
4. Then, using a screw punch, punch out the center of both pieces and insert your brad.
5. Print out your menu items on the same colored paper as you’re using for the backing circle and glue evenly around the paper. 

6. Line up the cut out menu items with the windows and glue in place. Note: You could also print the items directly on the back circle but from experience this can be frustrating if you don’t have everything perfectly lined up. Decrease the font if needed to fit within the windows.

Special Note: This concept was originally created by Rifle Designs for a wedding and then tweaked by us for baby showers.  Check out Rifle Designs for some insane paper inspiration! :)

2 comments :

Jordan - Polkadot Prints said...

What a gorgeous menu! It has sparked many an idea :)

Quốc tế Chuyển hàng said...

Thank for sharing!!!
Nhiều người nghĩ rằng Taobao và Tmall là như nhau, nhưng nó không phải là hoàn toàn đúng. Bài viết này là giúp bạn hiểu sự khác nhau giữa Taobao và Tmall, và chọn nền tảng kinh doanh tốt nhất cho việc mua sắm của bạn thông qua Taobao Focus.
Để nhập được nguồn hàng giá rẻ thì 1688.com (hay taobao.com) là lựa chọn hàng đầu đối với những chủ cửa hàng/doanh nghiệp muốn nhập hàng Trung Quốc. 1688 chính là Alibaba.com phiên bản Tiếng Trung dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc và 1688 cũng trực thuộc của tập đoàn Alibaba. Mặc dù đều là mô hình bán buôn B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) nhưng hàng trên 1688 lúc nào cũng rẻ hơn rất nhiều so với Alibaba.com và cũng không quá khắt khe về yêu cầu nhập số lượng tối thiểu như Alibaba.com (bán cho khách hàng trong nước sẽ không chặt chém nhiều như khách nước ngoài, giống Việt Nam mình).
Đối với việc mở một cửa hàng trên Tmall là trang gì, các thực thể pháp lý cần phải cung cấp tất cả các tài liệu thích hợp để xác nhận độ tin cậy, xác thực và thực tế thực sự của sự tồn tại của tổ chức, công ty, nhà sản xuất hoặc thương hiệu. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ các nguy cơ mà một người bán vô đạo đức với các sản phẩm có chất lượng đáng ngờ sẽ được giao dịch trên Tmall.
AliExpress.com là một trong những website thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc, là một trong những trang web chủ lực của tập đoàn alibaba. Một điều mà bạn cần đặc biệt quan tâm đó là Aliexpress là trang thương mại điện tử chỉ bán hàng cho người nước ngoài mua hàng mà không bán trong nội địa trung quốc.